Spar og produser mer energi

Hvordan kan kommuner og fylker bidra til energiomstillingen ved strømsparing og strømproduksjon? KBN har i samarbeid med Norsk klimastiftelse nylig gitt ut heftet «Spar og produser mer energi», som gir kommuner og fylker inspirasjon til hvordan de kan kutte kostnader og produsere mer energi.

De viktigste klima- og energinyhetene på øret
Lytt og følg oss på
Aktuelt tema
Fornybar energi

Strøm og styring: Ingen norsk alenegang fra Støre

Regjeringens tiltak for å styrke forsyningssikkerheten viser at Jonas Gahr Støre ikke har tenkt å gi etter for krav som setter EØS-avtalen og Norges deltakelse i det europeiske kraftmarkedet i spill.