Ferskere og bedre data om klima og energi i EU

Utslippstall for EU i 2021 ute allerede nå – og flere nye datakilder er tilgjengelig. Les også om grønn tysk superminister, Fit for 55-pakken del 2 og de viktigste EU-nyhetene for Norge.

De viktigste klima- og energinyhetene på øret
Lytt og følg oss på

EUs fjerde energipakke skaper ny Acer-strid for regjeringen

EU vedtok fjerde energipakke med en utvidelse av Acers rolle i 2019. I Norge ber energiselskapene om at pakken snarest blir en del av EØS, men regjeringen skynder seg ytterst langsomt.

Fem på fredag: Dansk havvind uten subsidier

Dansk subsidiefri offshore vind – og med 2,8 mrd. danske kroner i mulig inntekt for staten. Og: 4GW offshore irsk vindpark for produksjon av grønt hydrogen. Klimafornektelse er gått av moten, nå angripes klimaløsningene.

Statnett planlegger utenlandskabel for havvind

Havvindparken i Sørlige Nordsjø II bør kobles til både Norge og et annet Nordsjø-land innen 2030, mener Statnett, som alt er i gang med planleggingen. Kabelen vil også brukes til vanlig eksport og import av strøm.

Klimalederen: Hva kan vi vente av en rødgrønn regjering?

Om nyhetene som beveger det grønne skiftet. Meningsmålingene peker entydig mot regjeringsskifte og Jonas Gahr Støre som statsminister. Hva vil det bety for klima- og energipolitikken? Denne utgaven av Klimalederen er viet stortingsvalget og peker ut sakene som blir viktigst for en ny regjering.

– Mye ny vindkraft trengs hvis Norge og Norden skal nå klimamål

Norden kommer ikke utenom massiv utbygging av ny vindkraft hvis karbonnøytralitet skal nås innen 2050, ifølge ny scenariorapport fra Nordisk Energiforskning. I Norge forutsettes det ny vekst fra 2030.

– Det kan ikke være opp til hver og én av oss å fikse klimakrisen

PODKAST: Vi i Norge har et overforbruk som forsterker klima- og naturkrisen. Men lederen i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, legger ikke skylden på deg og meg.

Spørsmål og svar om FNs nye kvotesystem

Et nytt globalt kvotesystem skal avløse det gamle, kritiserte FN-systemet. Hvordan skal det nye systemet fungere, og vil det lykkes bedre med å kutte utslipp?

Oljeprofitt til klimatiltak! Spenstig forslag fra næringslivstopper

Superprofitten fra olje og gass bør inn på et klimafond som kan «do good» i verden, mener næringslivstoppene Peter Mellbye, Auke Lont og Harald Norvik. Dette er en god idé – den har «størrelsen» klimatrusselen krever.

Glasgow-pakten: Dette kom ut av klimatoppmøtet

Erkjennelse av behov for raske utslippskutt, «nedfasing» av kull, samarbeid mellom Kina og USA, enighet om kvotesystem. Dette er noe av det viktigste som ble oppnådd i Glasgow.

Danmark i spissen for allianse som vil stenge oljekranene

Hovedfokus til nå har vært på utfasing av kullproduksjon – nå står olje og gass (O&G) for tur, skriver Svein Tveitdal. Danmarks klima- og energiminister sier at Norge bør sette sluttdato.

Vedums statsbudsjett: Hva må SV ha nå?

Finansminister Trygve Slagsvold Vedums justerte statsbudsjett legger seg omtrent der man kunne vente i klimapolitikken. Spørsmålet nå er hva SV og Kari Elisabeth Kaski må ha for å stemple «godkjent» når budsjettet behandles.