Sterk grønn utlånsvekst for KBN

2022 var nok et rekordår for KBNs grønne lån. Den grønne utlånsporteføljen vokste med 8,4 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 24 % fra 2021. Miljøeffektrapport for 2022 gir grundig informasjon om utviklingen innen miljøeffektrapportering – inkludert taksonomikartlegging av kriterier for grønne lån.

De viktigste klima- og energinyhetene på øret
Lytt og følg oss på
Aktuelt tema
Kraftmarkedet

Det grønne skiftet inntar sentrum av økonomien – og politikken

Mens omstillingen skyter fart, får EU-toppene servert både strømreform og mål om å hente hjem grønn industriproduksjon på toppmøtet denne uken.

Møteplassen for kunnskap, kultur og klima

15. – 17. mars arrangeres Klimafestivalen Varmere Våtere Villere i Bergen for andre gang. Med forskere, politikere, næringsliv og artister på scenen, i tillegg til åpning av festivalen ved Kronprins Haakon, har festivalen allerede etablert seg som en viktig arena for alle som er engasjert i klimasamtalen.