Nyhetsbrevet #Klimalederen analyserer og kommenterer viktige nyheter på klima- og energifeltet, både globalt, i Europa og i Norge.
Oljeplattform i solnedgang