Klimavakten - Energi og Klima
Grafikk med de viktigste, oppdaterte tallene om klimaendringer, utslipp og energi.

<2°C eies av

I samarbeid med