Utslipps­fordelingen

Klimagassutslipp per innbygger.

4,5
 
tonn
CO2 pr. innbygger i verden
14,2
 
tonn
CO2 pr. innbygger i USA