Landene som slipper ut mest CO2 – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

De største utslipps­landene

CO2-utslipp i Kina, USA, EU og India.

Sist oppdatert: 31. juli 2018

28%

Kinas andel av globale CO2-utslipp

Kinas betydning for de globale utslippene er iøynefallende. Kina passerte USA som landet med størst utslipp i 2006. I 2016 sto Kina med 10,2 milliarder tonn CO2 for 28 prosent av utslippene i verden. Nest størst var USA med 15 prosent. EU sto for 10 prosent og India 7 prosent.

Kina klarte å kutte sine utslipp noe fra 2014 til 2015. Utslippene i 2016 holdt seg på 2015-nivået. Forskerne bak Global Carbon Budget forventer imidlertid at Kinas utslipp øker igjen i 2017, noe som vil bidra til en ny global økning.

USA reduserte sine utslipp med 2,1 prosent i 2016 i forhold til 2015. EUs utslipp var omtrent som i 2015, mens India økte sine utslipp med 4,5 prosent i 2016 sammenlignet med 2015.

Kinas økende andel

Kinas andel av utslippene har økt dramatisk de siste 25 årene, i takt med landets ekstreme økonomiske vekst – bruttonasjonalprodukt (BNP) har vokst med 7 til 14 prosent hvert eneste år siden 1990.

Til sammenligning har BNP i EU-landene økt med 0 til 4 prosent per år siden 1990. I perioden 1990–2016 falt EUs samlede utslipp med 23 prosent.

Flere måter å beregne utslipp

Utslippstallene i figuren over refererer til territorielle utslipp, altså utslippene som måles i landet selv. Da tar en ikke hensyn til at verdenshandelen medfører eksport og import av utslipp. Mange av varene som produseres Kina, blir brukt i andre land. Da bør vel landet som importerer produktet også ta noe av «ansvaret» for utslippene produksjonen forårsaker?

Forskjellen kommer frem ved å sammenligne territorielle utslipp og forbruks-utslipp – det vil si utslipp fra produkter som blir eksportert fra landet. Figuren under illustrerer differansen. USA, og i enda større grad EU, «sparer» utslipp hjemme gjennom import av varer fra andre land. Kina og India er netto eksportører av utslipp. For Kina var forskjellen ifølge Global Carbon Project i 2012 på 1,6 milliarder tonn, eller 16 prosent av landets samlede utslipp.

Territorielle utslipp av CO<sub><noscript><img class= Territorielle utslipp sammenlignet med utslipp knyttet til eksport (forbruksutslipp).Figur: Norsk Klimastiftelse/2C cba

Hovedkilde: Global Carbon Budget 2017.