<2°C – Energi og Klima

Prosjektet <2°C gir oppdatert kunnskap om klimaendringer og energiomstilling.

Se opptak av #Klimakvarteret

Vi støtter Tograder-prosjektet:

Utgaver av <2°C magasinet

  • 2017 Nr. 1 Operasjon nullutslipp
  • 2016 Nr. 1 Nullutslipp haster!
  • 2015 Nr. 1 Dårlig Tid
  • 2014 Nr. 2 Vann og Klima
  • 2014 Nr. 1 Det grønne skiftet
  • 2013 Nr. 2 Veien til klimavitenskapen
  • 2012 Nr. 1 Arktis smelter

Se alle utgaver

<2°C eies av

I samarbeid med