Spørsmål og svar om EUs grønne giv

EUs grønne giv – European Green Deal – skal hjelpe unionen til å nå netto nullutslipp av klimagasser innen 2050.

Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission in charge of the European Green Deal,  will held a press conference on the Climate Law proposal, following the press statement by vUrsula von der Leyen, President of the European Commis
EUS KLIMASJEF: Frans Timmermans er visepresident i Europakommisjonen med ansvar for den grønne given. (Foto: Lukasz Kobus, EC Audiovisual Service)