Tema: Fit for 55
Frans Timmermans
Charles Michel, president i Rådet og EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen