Gassmarked, metan, bygg og karbonopptak: Ny klimapakke fra EU

EU med nye klimaforslag: Tilrettelegging for hydrogen, kutt i metanutslipp, utfasing av fossil energi i bygninger og støtte til naturbaserte og industrielle løsninger for opptak av karbon.

Kadri Simson på talerstol
EUs energikommissær Kadri Simson under presentasjonen av nye klimaforslag i Brussel 15. desember 2021. (Foto: Jennifer Jacquemart, EU Audiovisual Service)