Paris-avtalen – Energi og Klima
Tema »

Paris-avtalen

Klimatoppmøtet i Paris i desember 2015 endte med en global avtale om at landene skal arbeide for å holde global oppvarming «godt under 2°C over førindustrielt nivå, og arbeide for å begrense oppvarmingen til 1,5°C». Her finner du artikler om forhandlingene, avtalen og oppfølgingen av den.