Globale klimagassutslipp – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

De totale utslippene

Utviklingen i globale CO2-utslipp.

Sist oppdatert: 20. september 2018

36,2

Mrd. tonn CO2 i 2016

9,4

Mrd. tonn CO2 i 1960

De årlige menneskeskapte utslippene av karbondioksid (CO2) er nesten firedoblet siden 1960. For 2016 beregnet forskere tilknyttet prosjektet Global Carbon Budget de globale utslippene til 36,2 milliarder tonn CO2 (se figur). Utslippene var omtrent uendret siden 2015.

I 2016 var det en svak nedgang i Kinas og EUs utslipp, mens USA klarte et kutt på 2,1 prosent i forhold til året før. India økte sine utslipp med 4,5 prosent i 2016 sammenlignet med 2015.

40 prosent av de menneskeskapte utslippene i 2016 kom i kullsektoren. Olje sto for 34 prosent, gass for 19 prosent og sement for 6 prosent.

Ny utslippsvekst i 2017

Veksten i menneskeskapte utslipp var på over 3 prosent i året i det første tiåret av 2000-tallet. Siden 2013 har utslippene flatet ut, noe som særlig skyldtes kraftige reduksjoner i kinesisk kullforbruk siden 2012.

Prognosene for 2017 tyder imidlertid på at utslippene igjen øker, ifølge Global Carbon Budgets rapport. Verden kan sette ny rekord med 37 milliarder tonn CO2 i 2017.

Forskerne går ut fra en vekst på 2 prosent i utslippene i 2017, men det er knyttet betydelig usikkerhet til denne prognosen. Veksten kan havne på fra 1 til 3 prosent. Det er heller ikke mulig å si om utslippsveksten i 2017 vil vise seg å være et engangstilfelle eller starten på en langvarig trend.

Veksten i 2017 skyldes særlig økte utslipp i Kina og utviklingsland. Den kinesiske utslippsveksten kan bli på rundt 3,5 prosent, men prognosen er altså usikker. Indias utslipp ligger an til å øke med 2 prosent i 2017.

Raske og store kutt nødvendig

Det internasjonale samfunnet samlet seg under klimaforhandlingene i Paris 2015 om togradersmålet: Å begrense gjennomsnittlig global oppvarming til «godt under» 2 grader over førindustriell tid. Dette krever raske og store kutt i klimagassutslippene. Les mer om tallene i artikkelen om karbonbudsjettet.

Hovedkilde: Global Carbon Budget 2017