De totale utslippene

Utviklingen i globale klimagassutslipp.

36,2
 
Gt
CO2 (prognose 2021)