De totale utslippene

Utviklingen i globale klimagassutslipp.

34,6
 
Gt
CO2 (estimat 2020)
9,3
 
Gt
CO2 (1960)