Utslipps­fordelingen

Klimagassutslipp per innbygger.

4,7
 
tonn
CO2 pr. innbygger i verden
16,1
 
tonn
CO2 pr. innbygger i USA