Klimagassutslipp per innbygger i Norge og verden – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Utslipps­fordelingen

CO2-utslipp per innbygger.

Sist oppdatert: 20. september 2018

16,5

Tonn CO2 pr. innbygger i USA

4,8

Tonn CO2 pr. innbygger i verden

Måler man et lands totale utslipp, kommer Kina øverst på listen, og de folkerike landene vil naturlig nok dominere. Måles utslipp per innbygger, kommer de mindre landenes utslipp like godt frem.

Hver nordmann slapp i 2016 i gjennomsnitt ut 8,6 tonn CO2. Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,8 tonn, og nesten fem ganger mer enn snittet i India (1,8 tonn). De norske utslippene av CO2 per innbygger har ifølge prosjektet Global Carbon Budget ligget stabile siden 2014.

Utslippstoppen – og -bunnen

Qatar er landet i verden med desidert høyest CO2-utslipp per innbygger – 47,8 tonn i 2016. Nest øverst kommer Curacao med 39,1 tonn per innbygger.

Mange land i Afrika har svært lave utslipp per innbygger. Aller minst CO2 slippes det ut i Burundi og Somalia med bare 0,04 tonn per innbygger i 2016.

Kinas vekst

Kinas vekst kommer godt frem også i denne statistikken. I 2013 passerte utslipp per kineser for første gang nivået i EU. Kineserne slapp i 2016 ut i snitt 7,2 tonn CO2. Kina slipper ut 50 prosent mer per innbygger enn det globale gjennomsnittet. Men både kineserne og europeerne har langt lavere utslipp enn gjennomsnittsamerikaneren. Utslippene per innbygger i USA er mer enn dobbelt så høye som i Kina og EU, til tross for nedgang de siste årene.

Disse utslippsdataene er basert på territorielle utslipp. Bildet blir modifisert hvis en tar med forbruksutslipp, det vil si utslipp som «flyttes» til andre land med eksport og import. Se mer om dette i artikkelen om de største utslippslandene.

Hovedkilde: Global Carbon Budget 2017.