Klimagassutslipp per innbygger i Norge og verden – Klimavakten – Energi og Klima

Utslipps­fordelingen

CO2-utslipp per innbygger.

4,8

Tonn CO2 pr. innbygger i verden

16,6

Tonn CO2 pr. innbygger i USA

Måler man et lands totale CO2-utslipp kommer Kina øverst på listen, og de folkerike landene vil naturlig nok dominere. Måles utslipp per innbygger kommer de mindre landenes utslipp like godt frem.

Norge slapp i 2018 ut 8,3 tonn CO2 per innbygger. Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,8 tonn. India, der utslippene øker betydelig, slipper fortsatt «bare» ut 2 tonn per innbygger.

De norske utslippene av CO2 per innbygger har ifølge forskerne bak Global Carbon Budget falt noe de siste årene. De var på sitt høyeste i 2007 med 9,8 tonn. De norske utslippene av CO2 totalt sett har imidlertid økt mye fra 1990 til 2018 – les mer om dette i en egen artikkel.

I Norden slapp Sverige med 4,1 tonn ut snaut halvparten så mye CO2 per innbygger som Norge i 2018. Danmark slapp ut 6,1 tonn per innbygger og Finland 8,5 tonn.

Utslippstoppen – og -bunnen

Qatar er landet i verden med desidert høyest CO2-utslipp per innbygger – 38 tonn i 2018. Nest øverst kommer Curacao med 33,7 tonn per innbygger. Fem av de ti landene med høyest utslipp per innbygger er arabiske oljeland.

Mange land i Afrika har svært lave utslipp per innbygger. Aller minst CO2 per innbygger slippes det ut i Den demokratiske republikken Kongo (0,02 tonn), Somalia og Burundi. De 18 landene med lavest utslipp per innbygger ligger i Afrika.

Kinas vekst kommer godt frem også i denne statistikken. Utslipp per kineser har siden 2013 vært omtrent på nivået i EU samlet. Kineserne slapp i 2018 ut 7 tonn CO2 per innbygger.

Utslippene per innbygger i EU falt i 2018 til 6,7 tonn CO2. Det er store forskjeller mellom EU-land: Luxembourg topper listen med 15,9 tonn, mens Malta slipper ut minst med 3,6 tonn per innbygger.

Kina slipper ut 46 prosent mer per innbygger enn det globale gjennomsnittet. Men både kineserne og europeerne har langt lavere utslipp enn gjennomsnittsamerikaneren. Utslippene per innbygger i USA er mer enn dobbelt så høye som i Kina og EU.

Om utslippsdataene

Disse utslippsdataene er basert på territorielle utslipp. Bildet blir modifisert hvis en tar med forbruksutslipp, det vil si utslipp som «flyttes» til andre land med eksport og import. Se mer om dette i artikkelen om de største utslippslandene.

<2°C eies av

I samarbeid med