Utviklingen i global temperatur – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

En varmere klode

Utviklingen i global temperatur.

Sist oppdatert: 20. desember 2017

+0,94°C

Over snittet 1901-2000

Den globale gjennomsnittstemperaturen nådde et nytt rekordnivå i 2016 – det høyeste siden målingene begynte i 1880. Temperaturen var 0,94°C over gjennomsnittet for hele 1900-tallet. Denne statistikken gjelder kombinert temperatur over land og ved havoverflaten. Verdien er beregnet ut fra millioner av enkeltmålinger.

2016 var det tredje året på rad med rekord i global gjennomsnittstemperatur. Alle de 16 årene i det 21. århundre er blant de 17 varmeste som er målt. 1998, det åttende varmeste året, er det eneste fra forrige århundre blant de 17 varmeste.

Global gjennomsnittstemperatur har økt med 0,07 grader per tiår siden 1880. Siden 1970 har temperaturen økt med 0,17 grader per tiår.

Klimaforskerne mener at det ikke lengre er rom for tvil om årsakssammenhengene. Våre utslipp av drivhusgasser til atmosfæren fører til rask oppvarming av kloden.

«Ifølge FNs klimapanel skyldes mer enn halvparten av oppvarmingen etter 1960 med mer enn 95 prosent sikkerhet menneskelig aktivitet i form av klimagassutslipp og avskoging,» skriver professor Eystein Jansen fra Bjerknessenteret i en oversiktsartikkel om klimaendringer.

Konsekvensene av oppvarmingen blir stadig tydeligere – flom, tørke, hetebølger, havstigning og utfordringer knyttet til tilgang på vann og mat.

Forskerne finner også ut stadig mer om samspillet mellom menneskeskapte og naturlige klimavariasjoner, som enkelte år vil svekke, og andre år vil forsterke, den globale oppvarmingen.

Hovedkilde: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)