Kraftkildene

Global kraftproduksjon fordelt på energityper.

28
 
%
Andel fornybar kraft 2020
35
 
%
Andel kullkraft 2020