Kraftkildene

Global kraftproduksjon fordelt på energityper.

28
 
%
Andel fornybar kraft 2021