Alle saker fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent Alf Ole Ask. Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv.
Charles Michel, president i Rådet og EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen