Kvotemarked: EU og verden

Utviklingen i prisen på utslipp av CO2.

22
 
%
Utslipp globalt med karbonpris