Kvotemarked: EU og verden

Utviklingen i prisen på utslipp av CO2.

86,9
 
€/t
CO2-pris EU uke 25