Kvotemarkedet: Dette vil EU-kommisjonen endre

Selskapene i EUs kvotemarked skal sørge for betydelig større utslippskutt, og skipsfart skal fases inn. Veitransport og byggsektoren får et eget, separat kvotesystem.

Frans Timmermans

EUs klimasjef Frans Timmermans la frem forslagene i Brussel 14. juli. (Foto: Christophe Licoppe, EC Audiovisual Service)