Issmelting i Arktis

Utviklingen i utbredelsen av havis i Arktis.

-46
 
%
Avvik i 2020 fra normalnivå