Issmelting i Arktis

Utviklingen i utbredelsen av havis i Arktis.

-32
 
%
Avvik i 2021 fra normalnivå