KLIMAVAKTEN

Issmelting i Arktis

Utviklingen i utbredelsen av havis i Arktis.

Sist oppdatert: 23. februar 2017

–36 %

Avvik i 2016 fra normalnivå

Sjøisutbredelsen i Arktis for september 2016 (gjennomsnitt for måneden) var 4,72 millioner kvadratkilometer. Dette er 2,68 millioner kvadratkilometer eller 36 prosent under normalen for årene 1979–1988. Utbredelsen i september 2016 er den femte laveste som er målt siden satellittmålingene begynte i 1979.

Den minste utbredelsen som er målt var i 2012, med 3,63 millioner kvadratkilometer. Klimaforskerne pekte på sammensatte årsaker til smelterekorden i 2012. Sammenhengen med et varmere klima er klar. Høyere temperatur skaper økt smelting, som setter i gang en selvforsterkende prosess. I tillegg kom andre, mer indirekte årsaker til 2012-rekorden: Havstrømmene inn i Polhavet var sterkere og varmere enn normalt. Videre drev lavtrykk mellom Grønland og Island mye varme fra sørlige strøk nordover, og vinder langs Grønland dyttet sjøis sørover.

Årene 2013–2016 har ikke vært preget av spesielle værforhold som dette, men issmeltingen har likevel vært høy og i tråd med den langsiktige trenden med mindre havis i Arktis. Utbredelsen av is har falt med 13,3 prosent per tiår siden målingene begynte, ifølge National Snow & Ice Data Center i USA.

Økende smelting av sjøis i Arktis bidrar til en forsterkende virkning gjennom is-albedoeffekten, men det finnes også dempende virkninger når sjøisen smelter. Økning av havnivået skjer gjennom smelting av breer og innlandsis på Grønland og i Antarktis, men endres ikke av at sjøisen smelter.

Forskere undersøker også andre effekter, blant annet på vinder og værforhold. Enkelte forskere mener det er koblinger mellom temperaturstigning i nordområdene og perioder med ekstrem kulde og hete i Nord-Amerika og Europa.

Hovedkilde: National Snow & Ice Data Center.