Derfor øker temperaturen så sterkt i Arktis

I mer enn ti år har temperaturen økt dobbelt så fort i Arktis som i resten av verden. En viktig årsak til denne særegne utviklingen finner vi i Albedo-effekten.