CO2 i atmosfæren

Utviklingen i konsentrasjonen av karbondioksid (ppm).

417,5
 
ppm
CO2-innhold april 2022