CO2 i atmosfæren

Utviklingen i konsentrasjonen av karbondioksid (ppm).

419,2
 
ppm
CO2-innhold aug. 2022