CO2 i atmosfæren

Utviklingen i konsentrasjonen av karbondioksid (ppm).

416,4
 
ppm
CO2-innhold aug. 2021
414,7
 
ppm
CO2-innhold aug. 2020