CO2 i atmosfæren

Utviklingen i konsentrasjonen av karbondioksid (ppm).

417,4
 
ppm
CO2-innhold des. 2021