CO2 i atmosfæren – Klimavakten – Energi og Klima

CO2 i atmosfæren

Utviklingen i konsentrasjonen av karbondioksid (ppm).

408,53 ppm

CO2-innhold okt. 2019

Innholdet av CO2 i atmosfæren måles i deler per million (engelsk: parts per million – ppm). Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er nå den høyeste på millioner av år. En viktig forskjell sammenlignet med tidligere tider er at CO2-innholdet nå endres i en fart man aldri tidligere har sett.

CO2-innholdet i atmosfæren fortsatte å stige i 2017 og nådde et nytt rekordnivå, ifølge en rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon. Det globale gjennomsnittet for 2017 nådde 405,5 deler per million, opp fra 403,3 i 2016 og 400,1 i 2015. Nivået var 46 prosent høyere enn det var i 1750 (førindustriell tid). Økningen fortsatte i 2018 og 2019.

Stadig nye rekorder

Tallene i figuren over viser den månedlige utviklingen i CO2-innholdet og er hentet fra Mauna Loa-observatoriet på Hawaii. Siden 1958 har Charles D. Keeling og hans etterfølgere kontinuerlig målt konsentrasjonen av CO2 der. På grunn av størst plantevekst når det er sommer på den nordlige halvkulen, er nivået av CO2 høyest om våren og lavest om høsten.

I mai 2013 ble det for første gang målt verdier over 400 ppm på Hawaii. Rekorder slås stadig vekk. I mars 2015 ble CO2-innholdet målt til over 400 ppm på målestasjoner over hele kloden. I mai 2019 ble det satt ny månedsrekord på Mauna Loa-observatoriet med 414,66 deler per million.

45 prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene lagres i atmosfæren og bidrar til global oppvarming.

Høyeste nivå på millioner år

Vi må tilbake tre til fire millioner år i historien for å finne verdier over 400 ppm. I denne geologiske perioden, kalt Pliocen, var nivået opptil 450 ppm. Da var temperaturen 2–3°C varmere og havnivået 10–20 meter høyere enn i dag. Med dagens utslippstakt passerer vi 450 ppm om ca. 30 år.

Det er i fagkretser en stor diskusjon om jordens klimafølsomhet, det vil si hvor mye temperaturen vil endre seg når CO2-innholdet øker. Men selv de minst følsomme klimamodellene viser at vi er på vei mot å passere to graders oppvarming i løpet av 40–50 år med dagens utslipp.

Les mer om sammenhengene mellom CO2-innhold i atmosfæren og klimaendringer, og se oversikten over karbonsyklusen.

<2°C eies av

I samarbeid med