Togradersmålet – Energi og Klima
Tema »

Togradersmålet

Det internasjonale samfunnet ble i Paris-avtalen enig om et mål om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til «godt under» 2 grader over førindustrielt nivå.