Tema: Ikke-kvotepliktig sektor
Utslipp i ikke-kvotepliktig sektor er klimagassutslipp fra transport, landbruk, oppvarming i bygg, avfall og bruk av fluorholdige gasser. Dette betegnes som ikke-kvotepliktig sektor fordi disse utslippene ikke er inkludert i EUs marked for handel med utslipp. Les mer om Norges utslipp og EUs kvotemarked.
todelt bilde støre og vedum sammenstilt med von der leyen
NTB_S30eDaYsUIk
IMG_7762
ruter_lading
Special meeting of the European Council, 24-25 May 2021
FotoJet (4)
Muntlig spørretime på Stortinget
Equinor-Johan Sverdrup Phase 2
sveinung-rotevatnklimamelding
Rotevatnportrett
rotevatn
klimakur-tiltakskostnad_
klimakur
eea25_solberg_juncker_
solberg_tusk_pkonf_
CO<sub>2</sub>-utslipp fra innenriks sjøfart og fiske
Solberg-regjeringa 2019
europarl_plenum_okt2018_
Helge Drange
Goliat-plattform_