Europaparlamentet tok et langt steg i retning av å stanse «grønnvasking» av gass og atomkraft

EU-kommisjonens forslag om på visse strenge vilkår å innlemme gass og atomkraft i det som kan kalles grønne investeringer, led et foreløpig nederlag i Europaparlamentet.

EP-132628G_Plenary_9_Votes
I juli møtes Europaparlamentet i plenum, da skal de endelig behandle om atomkraft og gass på strenge vilkår kan ansees som bærekraftig. Foto: Europarlamentet mediaservice