Europaparlamentet tok et langt steg i retning av å stanse «grønnvasking» av gass og atomkraft

EU-kommisjonens forslag om på visse strenge vilkår å innlemme gass og atomkraft i det som kan kalles grønne investeringer, led et foreløpig nederlag i Europaparlamentet.

Det var med 76 mot 62 stemmer at miljøkomiteen og økonomikomiteen i en felles votering avviste Kommisjonens forslag.

Det har pågått en opphetet debatt lenge, og det var mange som var overrasket over at dette var så klart.

Saken kommer opp i plenum under sesjonen 4. til 7. juli.

Tror plenumsvedtaket blir det samme

Sosialdemokraten Jytte Guteland tilhørte flertallet og sier til Energi og Klima at hun tror og håper at det også blir flertall for å avvise Kommisjonens forslag i plenumsbehandlingen.

Hun mener det er helt galt å innlemme gass og atomkraft i regelerverket for grønne investeringer, den såkalte taksonomien.

Karin Karlsbro fra Liberalerne tilhørte mindretallet og var tydelig skuffet. Hun mente at det ville bli vanskelig å nå klimamålene, når en utelater atomkraften.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Hun håpet at man frem mot plenumsbehandlingen kunne finne frem til et kompromiss.

I Europaparlamentet trengs det bare at et alminnelig flertall av representantene stemmer imot, det holder med 353 parlamentarikere.

Ministerrådet neste

Det store spørsmålet nå er hva Ministerrådet gjør. Det er EUs finansministre som skal avgjøre dette.

Dette forslaget er en såkalt «delegert handling» ( delegated act). Kommisjonen fikk i oppdrag å legge frem et forslag, fordi medlemslandene ikke klarte å bli enige.

Les også: Dette er Kommisjonens forslag om gass og atomkraft som bærekraftige investeringer.

Som en såkalt “delegert handling” behandles forslaget etter helt egne regler. Det betyr at 20 medlemsland som utgjør 65 prosent av befolkningen i EU må til for å stanse forslaget fra Kommisjonen. Det kommer neppe til å skje, men både parlamentet og medlemslandene må være enige for at den skal tre i kraft.

Et nei-flertall i Europaparlamentet kan derfor stoppe forslaget, selv om medlemslandene skulle være for.

Ikke oppfordre

Forslaget som nå ligger på bordet, vil hverken forby eller oppfordre medlemslandene til å bygge atom- eller gasskraft.

Dette er regler for hva som omfattes av hva EU definerer som bærekraftige investeringer. Det som kalles taksonomien. Det betyr at investorer kan innlemme atomkraft og gass, som oppfyller de strenge vilkårene, i sin portefølje av bærekraftige investeringer.

For gass er dette snakk om strenge utslippsvilkår og at gasskraft bare godkjennes for en tidsbegrenset periode. For atomkraften skal det settes nye, strenge regler for håndtering av avfallet.

Kommisjonen legger opp til en omfattende kontrollordning, slik at investeringer ikke sluses inn i prosjekter som ikke oppfyller kriteriene.

Kommisjonen har i debatten i vår brukt energisituasjonen etter Russlands angrep på Ukraina som argument for å innlemme gass og atomkraft i taksonomien.

Men så langt var ikke dette nok for de europaparlamentarikerne som tirsdag stemte ned Kommisjonens forslag.

I en tidligere versjon av denne saken var det oppgitt feil tall i voteringen.