EU-kommisjonen bruker Ukraina-krigen for å «grønnvaske» gass- og atomkraft

EU-kommisjonen presser på for at gass- og atomkraft skal ansees som bærekraftig i en overgangsperiode. I løpet av våren skal medlemslandene og Europaparlamentet avgjøre saken.

P056274-480366
EU-kommissær Mairead McGuinness frosvarte Kommisjonens forslag i EU-parlamentet. Foto: EU Media