EU-kommisjonen står på sitt: Atomkraft og gass blir “grønn”

EU-kommisjonen står ved sitt forslag om at gass og atomkraft kan betegnes som bærekraftig i en overgangsperiode. Nå er det opp til Europaparlamentet og medlemslandene å si ja eller nei til forslaget.

P054185-561335

Kommissær Mairead McGuinness presenterte forslaget om atomkraft og gass som bærekraftige på visse vilkår. Foto: EU kommisjonens mediacenter