EUs taksonomi – Energi og Klima
Tema »

EUs taksonomi

EUs «taksonomi» er et system for å definere om investeringer er bærekraftige og klimavennlige.