Kinas kullforbruk – Klimavakten – Energi og Klima

Kina og kullet

Utviklingen i forbruket av kull.

51,7 %

Kinas andel av verdens kull­forbruk

4,9 %

EUs andel av verdens kull­forbruk

Kina sto i 2019 for 51,7 prosent av verdens kullforbruk. Kinas forbruk økte kraftig i 2019 etter mindre økninger i 2017 og 2018. Kina brukte 2,3 prosent mer kull i 2019 enn året før, ifølge oljeselskapet BPs energistatistikk.

Temanotatet Klimastatus 2021 gir et oppdatert overblikk over klimaendringer, utslipp og klimaløsninger.

Les hele notatet her.

Last ned notatet som pdf her.

Globalt falt kullforbruket med 0,6 prosent i 2019, mye grunnet overgang fra kull til gass og fornybar i kraftsektoren. Kullets andel i den globale energimiksen falt til 27 prosent, det laveste på 16 år, ifølge BP.

Kullforbruket økte mest i Kina, Indonesia og Vietnam, mens det falt desto mer i industriland i EU (ned 17,8 prosent) og Nord-Amerika (USA ned 14,6 prosent). India noterte sin laveste vekst i kullforbruk siden 2001 (opp 0,3 prosent).

Det økte kullforbruket i Kina skyldtes bl.a. mer aktivitet i landets kullkraftverk. Kinas egen produksjon av kull økte betydelig med 4,2 prosent i 2019.

Kinas innsats avgjørende

Gitt de store CO2-utslippene fra brenning av kull, er hva Kina gjør av største betydning for arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Kull sto i 2018 for 40 prosent av globale menneskeskapte CO2-utslipp, med 14,5 milliarder tonn. Kina sto altså alene for omkring halvparten av utslippene fra kull – 7,3 milliarder tonn i 2018, ifølge Global Carbon Budget. Det var om lag 70 prosent av de kinesiske utslippene på 10,3 milliarder tonn.

CO2-utslipp i Kina 2018. Kull dominerer som utslippskilde.

India (11,8 prosent), USA (7,2 prosent) og Japan (3,1 prosent) er de tre neste statene på listen over verdens største kullforbrukere i 2019. EU sto for 4,9 prosent av det globale forbruket.

Data kan være usikre

Tallene vi har brukt i grafikken er fra BP, som har dem fra det offisielle kinesiske statistikkbyrået. Kinesiske energidata har tidligere vist seg å være noe upålitelige, og myndighetene kom i 2015 med en større revisjon av kullstatistikken. Det viste seg at Kinas kullforbruk hadde vært underrapportert siden 2000 – Kina brente mer kull enn før antatt i perioden. Les mer om usikkerheten knyttet til kinesiske energidata.

Les mer om Kull

<2°C eies av

I samarbeid med