Kina og kullet

Utviklingen i forbruket av kull.

54
 
%
Kinas andel av verdens kull­forbruk
4
 
%
EUs andel av verdens kull­forbruk