Kinas kullforbruk – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Kina og kullet

Utviklingen i forbruket av kull i Kina.

Sist oppdatert: 20. desember 2017

50,6 %

Kinas andel av verdens kull­forbruk

6,4 %

EUs andel av verdens kull­forbruk

Kina sto i 2016 for halvparten av verdens kullforbruk. Veksten i kinesisk kullforbruk har lenge vært sterk, forbruket har nå falt tre år på rad (2014–16). Kina brukte 1,6 prosent mindre kull i 2016 enn året før, ifølge BP (men dataene er usikre, se nedenfor).

Dette skyldes en kombinasjon av lavere økonomisk vekst, tiltak mot lokal luftforurensning, satsing på energieffektivitet og kraftig vekst i utrullingen av ikke-fossile energikilder.

Også Kinas egen produksjon av kull har falt de siste to årene. I 2016 produserte Kina 7,9 prosent mindre kull enn året før.

Kinesiske myndigheter viser økende vilje til å redusere kullavhengigheten, men hvor raskt det vil skje, er høyst usikkert.

Kinas innsats avgjørende

Gitt de store CO2-utslippene fra brenning av kull, er hva Kina får til av største betydning for arbeidet med å redusere klimagassutslippene. India (11 prosent), USA (9,6 prosent) og Indonesia (3,2 prosent) er de tre neste statene på listen over verdens største kullforbrukere i 2016. EU sto for 6,4 prosent av det globale forbruket.

Tallene vi har brukt i grafikken er fra BP, som igjen har dem fra det offisielle kinesiske statistikkbyrået. Kinesiske energidata har tidligere vist seg å være noe upålitelige, og myndighetene kom i 2015 med en større revisjon av kullstatistikken. Det viste seg at Kinas kullforbruk har vært underrapportert siden 2000 – Kina har brent mer kull enn før antatt. Les mer om usikkerheten knyttet til kinesiske energidata.

Hovedkilde: BP Statistical Review of World Energy 2017.