Kinas kullforbruk – Klimavakten – Energi og Klima

Kina og kullet

Utviklingen i forbruket av kull.

51,7 %

Kinas andel av verdens kull­forbruk

4,9 %

EUs andel av verdens kull­forbruk

Kina sto i 2019 for 51,7 prosent av verdens kullforbruk. Kinas forbruk økte kraftig i 2019 etter mindre økninger i 2017 og 2018. Kina brukte 2,3 prosent mer kull i 2019 enn året før, ifølge oljeselskapet BPs energistatistikk.

Globalt falt kullforbruket med 0,6 prosent i 2019, mye grunnet overgang fra kull til gass og fornybar i kraftsektoren. Kullets andel i den globale energimiksen falt til 27 prosent, det laveste på 16 år, ifølge BP.

Kullforbruket økte mest i Kina, Indonesia og Vietnam, mens det falt desto mer i industriland i EU (ned 17,8 prosent) og Nord-Amerika (USA ned 14,6 prosent). India noterte sin laveste vekst i kullforbruk siden 2001 (opp 0,3 prosent).

Det økte kullforbruket i Kina skyldtes bl.a. mer aktivitet i landets kullkraftverk. Kinas egen produksjon av kull økte betydelig med 4,2 prosent i 2019.

Kinas innsats avgjørende

Gitt de store CO2-utslippene fra brenning av kull, er hva Kina gjør av største betydning for arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Kull sto i 2018 for 40 prosent av globale menneskeskapte CO2-utslipp, med 14,5 milliarder tonn. Kina sto altså alene for omkring halvparten av utslippene fra kull – 7,3 milliarder tonn i 2018, ifølge Global Carbon Budget. Det var om lag 70 prosent av de kinesiske utslippene på 10,3 milliarder tonn.

CO2-utslipp i Kina 2018. Kull dominerer som utslippskilde.

India (11,8 prosent), USA (7,2 prosent) og Japan (3,1 prosent) er de tre neste statene på listen over verdens største kullforbrukere i 2019. EU sto for 4,9 prosent av det globale forbruket.

Data kan være usikre

Tallene vi har brukt i grafikken er fra BP, som har dem fra det offisielle kinesiske statistikkbyrået. Kinesiske energidata har tidligere vist seg å være noe upålitelige, og myndighetene kom i 2015 med en større revisjon av kullstatistikken. Det viste seg at Kinas kullforbruk hadde vært underrapportert siden 2000 – Kina brente mer kull enn før antatt i perioden. Les mer om usikkerheten knyttet til kinesiske energidata.

<2°C eies av

I samarbeid med