Globale investeringer i fornybar energi – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Grønne investeringer

Utviklingen i investeringer i ny fornybar energi.

Sist oppdatert: 1. juni 2019

280

Mrd. US dollar til fornybar 2017

47

Mrd. US dollar til fornybar 2004

Totalt ble det investert 279,9 milliarder amerikanske dollar i ny fornybar energi i verden i 2017, ifølge en rapport fra Frankfurt School, UNEP og Bloomberg. Tallet inkluderer sol- og vindkraft, bioenergi, småkraft, geotermi og marin energi. Dette var en liten økning fra 2016, men et godt stykke bak rekorden på 323,2 milliarder som ble satt i 2015.

Investeringer i stor vannkraft på om lag 45 milliarder dollar kommer i tillegg (figuren over inkluderer ikke stor vannkraft).

Det ble satt ny rekord i ny installert kapasitet (målt i gigawatt, GW) i 2017 med 157 GW, opp fra 143 GW i 2016 (i tillegg kommer 19 GW stor vannkraft). Viktige årsaker var fall i kostnader både til utstyr og selve finansieringen innen særlig sol- og vindkraft. Det koster helt enkelt mindre for en 1 MW fornybar energi nå enn før. Det ble installert hele 98 GW ny solenergi, også det ny rekord. Kostnadene for kraftproduksjon med store solenergianlegg har falt med 72 prosent siden 2009.

Investeringer i solenergi sto for 160,8 milliarder dollar i 2016. 107,2 milliarder dollar ble brukt på vindkraft. Langt mindre summer gikk til de øvrige som bioenergi og geotermi.

I 2017 sto utviklingsland for 177 milliarder dollar i fornybarinvesteringer, mot 103 milliarder dollar i de etablerte industrilandene. Kina førte an med hele 45 prosent av de totale investeringene, mye på grunn av en enorm boom i solenergi i landet i 2017 – hele 53 GW solenergi ble installert i Kina alene. Det var også store økninger i investeringene i Australia, Mexico, Sverige og Egypt.

I Europa som helhet falt investeringene med 36 prosent i 2017 sammenlignet med året før. Dette reflekterer bl.a. at støtteordningene for landbasert vindkraft og store solenergianlegg er i ferd med å bli faset ut. I USA falt investeringene i ny fornybar med 6 prosent i 2017.

Mer fornybar enn fossilt

2017 var det tredje året på rad hvor det ble bygd ut mer ny fornybar enn fossil energi. 60 prosent av total ny kapasitet i verden ble bygd innen sol, vind og øvrig ny fornybar. Regner en med stor vannkraft, var andelen «grønn» ny kraftkapasitet 68 prosent (se figur). Tallene for gass og kull er nettotall, det vil si at eldre kraftverk som ble lagt ned i 2017 er trukket fra.

Fornybar energi sto for 25 prosent av verdens samlede produksjon av elektrisk kraft i 2017. Mer om dette i artikkelen om kraftkildene.

 

Vannkraft fortsatt størst, men vind og sol vokser raskere

Veksten i kapasitet for fornybar kraftproduksjon har vært stor de siste årene. Den største andelen av økningen kommer fra vind- og solkraft. Totalt sett er vannkraft fortsatt størst når en sammenligner eksisterende, total kapasitet.

Hovedkilde: Frankfurt School, UNEP, Bloomberg New Energy Finance: Global Trends in Renewable Energy Investment 2018.

Les mer om Fornybar energi