Globale investeringer i fornybar energi – Klimavakten – Energi og Klima
KLIMAVAKTEN

Grønne investeringer

Utviklingen i investeringer i ny fornybar energi.

Sist oppdatert: 20. desember 2017

242

Mrd. US dollar til fornybar 2016

47

Mrd. US dollar til fornybar 2004

Totalt ble det investert 241,6 milliarder amerikanske dollar i ny fornybar energi i verden i 2016. Tallet inkluderer sol- og vindkraft, bioenergi, småkraft, geotermi og marin energi. Dette var en markant nedgang fra rekorden på 312,2 milliarder som ble satt i 2015.

Investeringer i stor vannkraft på om lag 23 milliarder dollar kommer i tillegg (figuren over inkluderer ikke stor vannkraft).

Tross nedgangen økte den nye kapasiteten (målt i gigawatt, GW) som ble installert til 138,5 GW, opp 11 GW fra 2015 (i tillegg kommer 12,6 GW kapasitet i stor vannkraft). Viktige årsaker var fall i kostnader både til utstyr og selve finansieringen innen særlig sol- og vindkraft. Det koster helt enkelt mindre for en 1 MW fornybar energi nå enn før. Det ble installert 75 GW ny solenergi, en ny rekord, opp fra 56 GW i 2015.

I andre halvår 2016 var totalkostnaden for ny solenergi ned 17 prosent på årsbasis i gjennomsnitt, landbasert vind 18 prosent og havvind 28 prosent. Stadig nye bunnrekorder for pris på enkeltprosjekter ble satt gjennom året.

Investeringer i solenergi sto for 113,7 milliarder dollar i 2016. 112,5 milliarder dollar ble brukt på vindkraft. Langt mindre summer gikk til de øvrige som bioenergi og geotermi.

Fallet i investeringer i 2016 skyldtes også en brå nedgang i enkelte land. Investeringene i Kina falt 32 prosent. Det bidro til at investeringene i utviklingsland falt 30 prosent. I industriland holdt investeringene i ny fornybar seg bedre oppe. I Europa ble det investert 25,9 milliarder dollar, en oppgang på 3 prosent fra 2015. Hovedgrunnen til oppgangen var flere store havvindprosjekter. De største investeringene i Europa kom i Storbritannia og Tyskland.

Mer fornybar enn fossilt

2016 var det andre året på rad hvor det ble bygd ut mer ny fornybar enn fossil energi. 55 prosent av total ny kapasitet i verden ble bygd innen sol, vind og øvrig ny fornybar. Regner en med stor vannkraft og atomkraft, var andelen «grønn» ny kraftkapasitet 63 prosent (se figur). Tallene for gass og kull er nettotall, det vil si at eldre kraftverk som ble lagt ned i 2016 er trukket fra.

Vannkraft fortsatt størst, men vind og sol vokser raskere

Veksten i kapasitet for fornybar kraftproduksjon har vært stor de siste årene. Den største andelen av økningen kommer fra vind- og solkraft. Totalt sett dominerer fortsatt vannkraft når en sammenligner eksisterende, total kapasitet.

Hovedkilde: Frankfurt School, UNEP, Bloomberg New Energy Finance: Global Trends in Renewable Energy Investment 2017