klimarisiko.org
På klimarisiko.org presenteres redaksjonelt innhold om klimarisiko; intervjuer, bakgrunnsartikler, kommentarer og blogger. Hensikten er å tilby kunnskap – i en digital ressursbank - om et felt stadig flere må forholde seg til. Utviklingen og driften av nettstedet er støttet av Finansmarkedsfondet gjennom prosjektet «Klimarisiko – finans og børs».
Utvalgte rapporter