Klimameldingen 2021 – Energi og Klima
Tema »

Klimameldingen 2021

Artikler om klimameldingen som ble lagt frem av regjeringen i januar 2021 (Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021-30) | Stortingsbehandling.