Kraftoverskuddet kan bare brukes opp én gang

Norge trenger store mengder fornybar strøm til det grønne skiftet. Energieffektivisering er jokeren, og spesielt byggsektoren har et stort potensial for innsparing.

Det er store muligheter for innsparing av el- og energibruk i bygg i Norge, men mål og virkemidler mangler, skriver artikkelforfatteren.

Våre støttespillere