Energiewende – Energi og Klima
Tema »

Energiewende

Analyser, artikler og kommentarer om «die Energiewende», utfasingen av atomkraft og omstillingen til et lavutslippssamfunn i Tyskland.