Om oss – Energi og Klima

Om oss

Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis – og deler stiftelsens formål og grunnsyn

Energi og Klima er medlem i Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Ansvarlig redaktør er Anders Bjartnes.

Energi og Klimas samfunnsoppdrag er å gi beslutningstakere i politikk, næringsliv, akademia og organisasjoner kunnskap som setter dem bedre i stand til å gjennomføre det grønne skiftet.

Energi og Klima ble startet i 2011 og har i snart ti år bragt nyheter, bakgrunn, kommentarer og analyser om svært mange sider av klima- og energifeltet.

Ved siden av ansvarlig redaktør Anders Bjartnes består redaksjonen av Olav Anders Øvrebø, Martin L. HirthAnne Jortveit og Lars Ursin.

Utover redaksjonens egne medlemmer bidrar en rekke andre skribenter jevnlig.

Norsk klimastiftelse fikk i 2011 støtte fra Fritt Ord til utvikling av Energi og Klima.

I vår personvernerklæring kan du lese om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Energi og Klima er organisert som et aksjeselskap heleid av Norsk klimastiftelse.

Styret i Energi og Klima har følgende sammensetning:
Lars-Henrik Paarup Michelsen, styreleder
Sidsel Norvik, styremedlem
Rune Indrøy, styremedlem
Hanne Kirknes Løvik, styremedlem
Gisle Glück Evensen, styremedlem

Kontakt:
E-post: energiogklima@energiogklima.no

Postadresse:
Energi og Klima
v/Norsk klimastiftelse
Odd Frantzens plass 5
5008 BERGEN Organisasjonsnummer: 998361540
Kontonummer: 36333371396