Om oss – Energi og Klima

Om oss

Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis – og deler stiftelsens formål og grunnsyn.

Energi og Klima er medlem i Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Ansvarlig redaktør er Anders Bjartnes.

Energi og Klimas samfunnsoppdrag er å gi beslutningstakere i politikk, næringsliv, akademia og organisasjoner kunnskap som setter dem bedre i stand til å gjennomføre det grønne skiftet.

Energi og Klima ble startet i 2011 og har i snart ti år bragt nyheter, bakgrunn, kommentarer og analyser om svært mange sider av klima- og energifeltet.

Ved siden av ansvarlig redaktør Anders Bjartnes består redaksjonen av Olav A. Øvrebø, Lars-Henrik Paarup Michelsen, Anne JortveitLars Ursin, Kirsten Øystese og Alf Ole Ask.

Utover redaksjonens egne medlemmer bidrar en rekke andre skribenter jevnlig.

Norsk klimastiftelse fikk i 2011 støtte fra Fritt Ord til utvikling av Energi og Klima.

I vår personvernerklæring kan du lese om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Energi og Klima er organisert som et aksjeselskap heleid av Norsk klimastiftelse.

Styret i Energi og Klima har følgende sammensetning:
Lars-Henrik Paarup Michelsen, styreleder
Sidsel Norvik, styremedlem
Rune Indrøy, styremedlem
Hanne Kirknes Løvik, styremedlem
Gisle Glück Evensen, styremedlem

Kontakt:
E-post: energiogklima@energiogklima.no

Postadresse:
Energi og Klima
v/Norsk klimastiftelse
Odd Frantzens plass 5
5008 BERGEN Organisasjonsnummer: 998361540
Kontonummer: 36333371396