Statens selskaper står for ti ganger Norges utslipp

Når indirekte utslipp regnes med: Den norske statens hel- og deleide selskaper slipper ut ti ganger mer klimagasser enn hele Norges årlige utslipp. Equinor står for over halvparten av dette.

Flyfoto gassmottaksanlegg
Mottaksanlegg for norsk gass i Easington på den engelske østkysten. Utslippene fra bruken av gassen telles i det britiske utslippsregnskapet. (Foto: Gassco).