Overgangsrisiko: En oppgave av historiske dimensjoner

Klimastiftelsens ekspertpanel om økonomisk risiko og lavutslippssamfunnet: Hvor turbulent blir omstillingen?

01-Pengebingen–Facebook