EUs innføring av karbontoll kan gi dramatisk karbonlekkasje og økte CO2-utslipp, frykter Hydro

CO2-utslippene fra verdens aluminiumsindustri har økt med omkring 10 millioner tonn i år. Grunnen er at produksjon flyttes fra Europa til særlig land i Asia, viser en beregning fra European Aluminium.

Europaparlamentet plenumssal
Europaparlamentet voterer 22. juni om CBAM. Foto: Europaparlamentet