Karbontoll: Effekter og utfordringer

For å motvirke karbonlekkasje vurderer EU å innføre en form for karbontoll («karbongrensejustering»). Det kan ha noen gunstige effekter på globale utslipp, men forslaget vil møte en del juridiske og praktiske problemer, skriver Knut Einar Rosendahl.

Yara-fabrikk oversiktsbilde

Yaras produksjonsanlegg for kunstgjødsel i Porsgrunn. Kunstgjødsel er inkludert i EU-kommisjonens forslag om karbontoll. (Foto: Yara)