Nasjonale klimaeffekter: Dette har vi i vente

Mer årsnedbør, mer ekstremnedbør: Klimaendringene er allerede merkbare i vårt land, i Barentshavet og Arktis. Her er de viktigste endringene som forventes i løpet av dette århundret.

Fig_7(8)
Figur 7. Endring i flomhyppighet i forskjellige vassdag mot slutten av dette århundret. Fra: Hanssen-Bauer et al. 2015.