Nye retningslinjer: Rimeligere lån til selskap som omstiller seg i tråd med målene i Paris-avtalen

Flere norske finansaktører går sammen om retningslinjer som skal sikre at shipping-selskaper omstiller seg i retning netto null. Metoden kan også brukes i andre deler av næringslivet som møter tøffe krav på veien til nullutslipp.

Bilde av containerhavn i Virginia.
Maritim sektor er en av de sektorene som er ansett vanskeligst å omstille. Nye retningslinjer for omstillingsfinansiering skal hjelpe og belønne selskaper som gjennomfører energiomstillingen i tempoet som kreves for å nå Parismålene. (Illustrasjonsfoto: The Mediterranean Shipping Company ship MSC Meline i Virginia International Gateway Marine terminal, 2021. AP Photo/Steve Helber)