Halvparten av nordmenn ønsker langt mer inngripende klimatiltak

Folk flest har mer tro på at Norge når klimamålene i 2030 enn forskere og journalister. 50 prosent vil at myndighetene innfører langt mer inngripende tiltak mot klimaendringer.

paneldebatt mediedager

Fra presentasjonen av medieundersøkelsen i Bergen 6. mai. Debatt med f.v Jon Hustad, Frøy Gudbrandsen, Ingerid Stenvold, Kikki Kleiven og Nils Chr. Stenseth. (Foto: Nordiske Mediedager, CC:by-sa).