Klimaskepsis

Den norske befolkningens meninger om årsaken til klimaendringene er relativt stabile over tid. Flertallet mener at klimaendringene i stor grad er forårsaket av menneskelig aktivitet. Det er klare forskjeller mellom tilhengerne av de ulike politiske partiene, aldersgrupper, kjønn og utdanningsnivå.

Våre støttespillere