Klimaskepsis

Den norske befolkningens meninger om årsaken til klimaendringene er relativt stabile over tid. Flertallet mener at klimaendringene i stor grad er forårsaket av menneskelig aktivitet. Svært få mener at klimaet ikke endrer seg.

folk på karl johans gate
Rundt 25 prosent av nordmenn mener at klimaendringene har lite med menneskelig påvirkning å gjøre. (Foto: Javad Parsa / NTB)