Vinglete klimapolitikk svir for britiske strømkunder

Britisk jojo-politikk koster for strømkundene. Les også: Grønt hydrogen endrer globale maktforhold. Temperaturstigningen går på helsa løs for barn og unge i USA. Og: EU vil bli selvforsynte på energi og kritiske råvarer.

FpåF jan 2022

Tidligere statsminister David Cameron havnet i media med sitt bråkjekke utsagn før han gikk løs på klima- og energipolitikken. (Faksimile fra The Sun 2013.) Britene må hvert år ut med om lag 30 milliarder norske kroner mer for strømmen enn de hadde trengt om det politiske flertallet i Storbritannia ikke hadde radert ut viktige deler av klima- og energipolitikken, viser en analyse fra Carbon Brief. Vindturbinen på bildet står ved Kings Langley i sørøst i England. (Foto: REUTERS/Luke MacGregor/BRITAIN ENVIRONMENT ENERGY)