Nye regler kan gjøre det vanskeligere å bruke EØS-avtalen i klimakampen

Miljøorganisasjoner og politiske partier kan miste adgangen til å klage til Esa når de mener EUs regler for statsstøtte er brutt. Regjeringen har ennå ikke avgjort når de nye EØS-reglene fremmes for Stortinget.

Gigantfeltet Johan Sverdrup var et av feltene som ble funnet med leterefusjon. I fremtiden kan andre enn oljeaktører bli avskåret fra å klage inn til Esa det de mener er ulovlig statsstøtte. Foto: Jan Arne Wold & Øyvind Gravås, Equinor.