ESA avgjør hvor mye Norge kan bruke på hvert klimatiltak

Statsstøtte er et helt sentralt virkemiddel for å nå klimamålene. Men ifølge EØS-avtalen er det ikke lov å bruke mer enn det som er nødvendig. Hvor grensen skal gå, avgjør blant andre Gjermund Mathisen, direktør for statsstøtte og konkurranse i EFTAs overvåkingsorgan ESA.

IMG_5820
Direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA, Gjermund Mathisen. Foto: Alf Ole Ask