Norge vil støtte de EU-landene som vil fase ut bensinbilen raskest

Samferdselsdepartementet mener at Norge bør støtte de EU-landene som ønsker de strengeste utslippskrav for biler.

imageWithFallbacKAndMagikAndS3

Skjerpede utslippskrav for biler i EU, styrker elbilmarkedet.
Foto: Elbilforeningen