Mens resten av EU skal strupe forbruket av gass, innfører Spania og Portugal subsidier på gasskraft

EU har godkjent at Spania og Portugal kan bruke mer enn 84 milliarder kroner på å kutte prisen på gass og eventuelt kull. Dette er første gang EU godtar at medlemsland direkte griper inn i energimarkedet.

LNG-anlegg
Flytende gass (LNG) fra USA kommer i store mengder på skip til EU-landene. Foto: EU Kommisjonens mediatjeneste