Acer: Europa må venne seg til høye gasspriser som svinger mye

Europa vil ha høye gass- og strømpriser langt inn i 2023. Grunnen er blant annet usikkerhet om leveranser av gass på kort sikt, slår Acer fast i en rapport.

Credit – Ole Jørgen Bratland – Copyright – Equinor – Melkøya, Hammerfest – 1844264
Nedkjølt flytende gass (LNG) kommer til å spille en viktigere rolle i EUs gassmarked fremover. Detet er en av båtene som frakter LNG fra Melkøya til markedet. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor