Lykkes Putin med sin splitt og hersk overfor EU?

EU-landene sliter med å beholde enigheten om sanksjoner mot Russland. Nå kommer den sjette sanksjonspakken.

691cd977-69a3-41f5-9740-9a89ff2733bc

EUs energikomissær Kadri Simson og den franske minister Barbara Pompili på pressekonferanse etter møtet for EUs energiministre. Foto: EU Council photo