Gass-striden: Slik vil Putin tvinge EU-selskaper til å låne ham penger

En ny måte å betale for gassen på, skulle i realiteten gi den russiske sentralbanken gratis lån fra europeiske gasskjøpere. EU-kommisjonen setter nå hardt mot hardt.

P057610-654409

EU-kommisjonens president Ursula vond der Leyen er tydelig på at russernes opplegg for å gjøre opp for gassen, er i strid med sanksjonene. Foto: Kommisjonens mediaservice.