Europaparlamentet ble ikke enig om karbontoll og reform av kvotemarkedet

Et flertall i Europaparlamentet stemte ned et kompromissforslag om å utvide EUs kvotehandel, fordi det ble for lite ambisiøst.

Europaparlamentets plenumssal i Strasbourg
Europaparlamentet sendte onsdag viktige deler av Fit for 55 tilbake til ny komitebehandling. Foto: Europaparlamentets mediatjeneste.